Mastställ - uppmärkning

  • 4 jul 2021

Kvarglömda master måste märkas inom 2 månader.

I vårt mastställ ligger det märkligt nog kvar ca 8-9 master. Dessa master saknar både namn och telefonnummer. 

Är det du som har anonym mast kvar i maststället, så måste du kontakta LjSS på info@ljss.se omgående samt märka upp masten.

Då alla vinterförvarade kölbåtar är sjösatta, så skall maststället vara tomt vid den här tiden på året.

De som inte hör av sig eller tar bort masten inom 2 månader, senast 4 september, kommer att få masten placerad under klubbhuset under första hälften av september.

Efter tre månader utan reaktion från någon mastägare, så anmäler vi masten som upphittad med okända ägare, till polisen.