Priser och ordningsregler

PRISER

Betalning: utförs i förskott till klubbens bankgiro 867-1794. Märk betalning med ”Hyra klubbhuslokal dag/månad, förnamn efternamn”.

Fakturering: Kontakta LJSS kassör i god tid och fråga om det går. Privatpersoner faktureras ej. Endast företag, kommunala, regionala samt statliga verksamheter kan faktureras.

Moms: LJSS är en skattebefriad förening som ej hanterar moms. Hyreskostnad debiteras utan påslag av moms.

Föreningspris: För att främja föreningssamverkan i Ljungskile erbjuder LJSS lokala ideella föreningar möjligheten att hyra klubbhuslokalen till reducerat pris vid ungdomsverksamhet. Uthyrning till ideell förening kan ske endast efter styrelsens godkännande. Kontakta klubbhusansvarig vid förfrågan.

Ungdomspris: För att främja ungdomar som är aktivt engagerade som ungdomsledare e. liknande inom LJSS klubbverksamhet erbjuder LJSS möjligheten att hyra klubbhuslokalen till reducerat pris. Vuxen klubbmedlem måste ansvara för och hyra lokalen av LJSS, samt delta under hela hyrtillfället samt ansvara för ordningen. Uthyrning till ungdomspris kan ske endast efter styrelsens godkännande. Kontakta klubbhusansvarig vid förfrågan.

Barnkalaspris: avser uthyrning till klubbmedlemmar där syftet är privat barnkalas.

Normalpris: avser uthyrning till klubbmedlemmar där syftet är privat tillställning i någon form.

Halvdag: Lokalen får nyttjas mellan 08:00 - 17:00.

Heldag: Lokalen får nyttjas mellan 08:00 - 02:00.

 • Föreningspris halv/heldag utgår med 300 kr.
 • Ungdomsspris halv/heldag utgår med 300 kr.
 • Barnkalaspris halvdag utgår med 300kr.
 • Normalpris halvdag utgår med 500 kr.
 • Normalpris heldag utgår med 1.000 kr.
 • Event heldag samt ½-dag efteråt för städ utgår med 1.400 kr.
 • Event heldag samt ½-dag före för festförberedelse och ½-dag efteråt för iordningställande utgår med 1.800 kr.
 • Hyra bastu och dusch i samband med hyra av klubbhus utgår med 400 kr.

ORDNINGSREGLER

 • Uthyrning sker endast till LJSS medlemmar. Undantag kan ske utifall styrelsen lämnar sitt speciella godkännande. Kontakta isåfall klubbhusansvarig, för förfrågan.
 • All uthyrning där syftet är annat än privat, kräver styrelsens speciella godkännande. Hyrpriset bestäms då beroende på syfte, förväntat slitage etc.
 • Hyrestagaren tar över lokalen i befintligt skick på hyrdagen.
 • Hyrestagaren återlämnar lokalen iordningställd enligt följande; dammsugning och våttorkning av alla golv i hela lokalen inklusive kök, invändig HWC, utvändig WC, rengöring av sanitetsporslin, alla sopor borttagna, eventuella fimpar etc bortsopade på utsida. LJSS klubbhusansvarig kontrollerar lokalen ihop med hyrestagaren.
 • Om städning inte utförs eller är bristfällig, utgår minst 500 kr ytterligare för att täcka kostnaden för att städa lokalen, om inte den som hyrt lokalen omgående åtgärdar bristerna.
 • När hög musik spelas hålls samtliga fönster stängda, för att undvika onödig störning av grannar och förbipasserande.
 • Skada på lös egendom ersätts med liknande nytt (t.ex. skadat porslin ersätts med nytt IKEA porslin e. likv.), skada på fast egendom lagas/återställs lika befintligt skick.
 • Rökning inomhus är inte tillåtet och det finns heller inte utvändiga askkoppar. Vid behov tar hyrestagaren med lämplig askkopp att ställa utomhus och sopar marken från fimpar etc efteråt.
 • Öppna spisen får eldas i efter tillåtelse från klubbhusansvarig. Glöm inte att fråga före eldning sker! Brandsläckare skall då vara framtagen och placerad nära eldstad och entré, fönsterdörr till veranda skall vara upplåst.
 • Vid skada ansvarar hyrestagaren personligen för att LJSS hålls skadeslös och att klubbhuset återställs i samma skick som före uthyrningstillfället. Hyrestagaren ersätter personligen även LJSS för uppkomna merkostnader såsom självrisker etc i  fall LJSS försäkring behöver tas i anspråk.