Säkerhetsaspekter vid arbete med mastkran

Säkerhetsaspekter vid arbete med mastkran

 

  • Den som använder mastkranen är personligt ansvarig för att dessa säkerhetsaspekter beaktas och ska ha en ansvarsförsäkring, som täcker vad personen enligt lag kan bli skyldig att ersätta, för skador som förorsakas tredje man.
  • Mastkranen får endast användas av person som är väl förtrogen med arbetet.
  • Använd inte mastkranen i hård vind.
  • Lyftkätting, krok och rundsling ska kontrolleras avseende skador och funktion.
  • Rapportera omedelbart brister och fel till sektionsansvarig.
  • Ingen får befinna sig under hängande last.
  • Mastkranen får inte användas för lyft av personer tillika ej heller bad och lek.

2019-02-25 

LjSS styrelse

 

2023-12-20 Uppdaterat  LjSS styrelse / referensdokument