Båtägare

Allmänt om vinterförvaring

Vinterförvaring på grusplanen kan ske från 1 September till 31 maj. Övrig tid är grusplanen kommunal parkering för kallbadhuset och ingen utrustning, vaggor, bockar eller dylikt för stå kvar under denna period.

För vinterförvaringen på asfaltplanen gäller att området ska var utrymt till 30:e April.

Inför upptagning och efter sjösättning är det tillåtet att ligga vid bryggan mellan mastkranen och vågbrytaren samt vid vågbrytaren max en vecka.

För båtägare som vinterförvarat kräves föranmälan för nästa säsong senast 1:a Juni genom inbetalning av 1000:- till klubben. För båtar som lyfts med kranbilen gäller 2000:-.

VIKTIG INFORMATION OM NÄRVAROPLIKT PÅ ARBETSDAGAR

Som båtägare (läs vinterförvarare) gäller obligatorisk medverkan på arbetsdagar/kvällar. Kostnad för utebliven närvaro är 500 kr/år och läggs på nästa vinteruppläggningsavgift.

Närvaro tas av arbetsledaren utifrån vinteruppläggningslistan. Man ska deltaga på minst en arbetsdag eller minst två arbetskvällar.

En båt som har två arbetande en och samma arbetskväll har fullgjort sin plikt.

Tidpunkt arbetsdagar

Arbetsdagarna infaller söndagen direkt efter kranbåts sjösättningen / upptagningen och alltid innan 1 maj då klubben arrangerar sin traditionsenliga jolletävling Majbrasan.

Sålunda infaller arbetsdagarna i stort sett alltid sista söndagen i april samt sista söndagen i september eller första söndagen i oktober.