LjSS info vinterförvarare

INFORMATION VINTERFÖRVARARE

 

I samband med vår/höstarbeten på våra båtar vill styrelsen påpeka följande delar för klubbens medlemmar gällande vid LjSS klubbhus.

 

                 DET ÄR FÖRBJUDET ATT

  • Inom hamnområdet spilla olja, glykol, drivmedel och kemikalier samt tömma toalett förutom på anvisade platser.

 

  • Utföra heta arbeten mellan eller vid vinteruppställda båtar.

 

  • Torrslipa utan adevkat utrustning. Skarpa botten utan att ha täckt marken för upppsamling av färgrester.

Inga färgrester, inga heta arbeten

Miljöförvaltningen Uddevalla Kommun har informerat att LjSS inte på något sätt får sprida färgrester eller slipdamm.

Slipning så att slipdamm blåser iväg är inte heller tillåtet.

Hur gör man då?

Vid borttagning av färg måste marken täckas med t ex presenning och färgresterna bortforslas till återvinningsstation i kärl för färgrester. Ett beprövat sätt är att lägga på färgborttagningsmedel på bottenfärgen och sedan skrapa med färgskrapa.

Heta arbeten får inte ske på uppställningsplatser av brandskäl. Heta arbeten är allt där antändningstemperatur uppnås.

Exempel på detta är vinkelslip, svetsning, lödning.

 

2019-02-25 LjSS styrelse

Uppdaterad 2023-12-20 LjSS Styrelse / referensdokument