Upptagning hösten 2024

• Grusplan med truck, lördag 14 September och lördag 21 September, start 08.00

• Asfaltplan med truck, söndag 22 septemberr 08:00

• Asfaltplan med kran, lördag 28 September08:00

* Arbetsdag söndag 29 September obligatorisk närvaro, 09:00 tills vi är klara