Ljungskile Marina Arena

  • 11 jul 2024

image: Ljungskile Marina Arena

Hej du medlem i Ljungskile Segelsällskap!

Här kommer trevliga nyheter om vad som händer i verksamheten, samt en inbjudan till klubbmästerskap, Röva Runt, invigningsfest och kräftskiva 24 augusti.

LjSS har nu tagit första steget i vår satsning som Ljungskile Marina Arena.

Satsningen omfattar dels en ny 100 meter lång vågbrytare som ersätter den gamla flytbryggan som ju till viss del skyddat vårt område och som är i ganska dåligt skick. Den andra delen är byggandet av en kaj för en kran för sjösättning i samband med segeltävlingar.

Satsningen gör vi för att skapa ännu bättre förutsättningar för vår breda verksamhet med bland annat jollesegling, seglarskola för barn och vuxna, para-segling, RC-segling, 2.4mR-segling och allsvenskan. Nya vågbrytaren blir en stor förbättring, och med kranen kan vi sjösätta båtar upp till 2,5 ton vid regattor och träningar, utan att behöva använda trucken.

Bifogar kartbild som visar nya vågbrytarens placering, samt även att vågbrytaren är första delen av den vision som LjSS framtidsgrupp arbetat fram under 2023.

För att göra denna storsatsning möjlig har vi sökt och fått bidrag från Allmänna Arvsfonden på 5,4 miljoner kronor, från Thordénstiftelsen på 400 000 kronor och från Riksidrottsförbundet SISU på 400 000 kronor.

LjSS kommer själva att stå för en del av finansieringen. Hur den kommer att se ut är inte helt klart i dagsläget. Vi har medel på banken, men vi ser även på möjligheten för banklån och hoppas på en del sponsring.

Den nya vågbrytaren är redan under produktion och kommer att läggas på plats under augustiveckorna 32-34 i år och vara klar att invigas 24 augusti.

Så – boka redan nu in lördag 24 augusti!

Då bjuder LjSS in alla medlemmar till invigningsfest av den nya vågbrytaren. Det kommer att bli en fest med överraskningar och kul tävlingar. Och invigningsfesten fortsätter med kräftskiva på kvällen i klubbhuset.

Detaljerat program med tider och aktiviteter kommer inom kort att presenteras separat på LjSS hemsida och Facebook.

Under veckorna 32-34, alltså från och med 5 augusti, ska vi ta hand om den gamla flytbryggan och det arbetet kommer att ledas av Matz Brown, som behöver hjälp.

Har du möjlighet att hjälpa till kontaktar du Matz på 0702-195868, eller epost: matz.brown@gmail.com.

Med somriga seglingshälsningar från styrelsen,

Per Öfverman

Ordförande

per.ofverman@gmail.com

0735-588780