Nyheter

Arbetsdag söndag 28 april

  • 24 apr 2013

Vi träffas 9.30 och beräknas vara klara runt 14.00. Efter sjösättningarna på lördag (och några på söndag) har vi en del att göra. Vi behöver flytta vaggor, sjösätta bryggor och laga bryggor, städa av planen, göra i ordning följebåtar m m.