Allmänna Villkor

Avbokning kan göras upp till en vecka innan kursstart.
Kursavgiften återbetalas med ett avdrag för 150 kr i administrativ avgift.
medlemsavgift återbetalas ej.