Jolle KM 1 september 2019

  • 20 aug 2019

Välkommen att segla LjSS klubbmästerskap för RS Tera Sport och PRO.

Söndag 1 september 2019

Vi samlas kl 10.00 (med båtarna riggade) och håller på fram till ca 14.00, med ett lunchavbrott däremellan. Sex seglingar planeras, varav 1 st sämstaplacering räknas bort.

Detta är ett super basic arrangemang, men vi behöver hjälp med olika saker för att få en rolig dag tillsammans.

Föräldrars hjälp är nödvändig till grillning, säkerhetsbåtar, banläggning m m.

Anmälan senast 30 augusti till helena.barne@gmail.com. Namn och klass.

Välkomna!

Tävl.sektionen gm Stellan