Inbjudan till Majbrasan

  • 12 feb 2020

Du och dina vänner inbjuds härmed till den årliga vårkappseglingen i Ljungskile, vilken i år arrangeras fredagen 1 maj.

Tävlingen ingår i Liros Jollecup för jolleklasserna Optimist A och B, E-jolle, Zoom8, RS Feva, Laser, Laser Ra, Laser 4.7, RS Tera, RS Aero, och 29:er. Övriga inbjudna klasser är Opt C, Tvåkrona, samt 2.4mR. Både RS Tera Sport resp PRO är välkomna. För samtliga RS -klasser gäller att de ingår i RS nationella GP-serie 2020.

Vi seglar på bana kryss/läns typ ”Svearundan”, totalt fyra korta delseglingar.

Datum Fredagen den 1 maj 2020
Klasser Se ovan.
Vägbeskrivning Kör av antingen södra eller norra motorvägsmotet och styr mot centrum, infart till hamnområdet över motorvägsbron . Kör ca 400 m fram till vägens slut vid det helvita klubbhuset.
Regler Seglingarna äger rum enligt gällande kappseglingsregler KSR och med appendix S. Obligatoriskt med våtdräkt alt. torrdräkt.
Reklam Seglare och båt tillåts vid denna tävling föra reklam enl. ISAF Regulation 20 reklambestämmelser, kat C.
Program kl 08.00 Expeditionen öppnar
kl 09.30 Samling med rorsmansmöte
kl 10.30 Startsignal tidigast för segling nr 1. Efter segling 2 sker ett avbrott för lunch, därefter segling 3 och 4.
Anmälan Anmälan kan göras senast 1 maj vid ankomst, men helst senast 29 april på SailArena. Nyttja gärna denna möjlighet.
Anmälningsavgift 160/300 kr per besättning. Anmälningsavgiften betalas kontant/Swish vid ankomstregistreringen.
Priser Ett pris på var fjärde startande båt. Vandringspriser i vissa klasser.
Hyra båt Saknar du båt men vill ändå kappsegla? Möjlighet finns till att hyra Tvåkrona eller Tera-jolle denna dag. Först till kvarn… Ring Stellan på nedan tfn-nr.
Övrigt Stellan Nilsson 0706-629917

 

Välkomna till Ljungskile!