Jollearbetsdag 23 mars kl. 10-13

  • 22 feb 2024

image: Jollearbetsdag 23 mars kl. 10-13

Nu är det dags!

Segelförrådet skall tömmas på klubbens jollar som ska tvättas, riggas, meckas, märkas upp.

LjSS alla jolleseglare med föräldrar hjälps åt att göra oss redo för en lång och rolig seglingssäsong!

Klubbens instruktörer fortsätter med årets första instruktörsmöte kl.13-15, se separat kallelse från Belinda.

LjSS klassiska Uppstartsläger kör vi som vanligt 2 helger efter jollearbetsdagen,  6-7 april, se ljss.se för anmälan och information.

Glada instruktörer från jollearbetsdagen 2023, fr vänster, Vilgot, Hilmer, Aron, Tage, Hugo.