Påminnelse arbetsdag 24 april

  • 22 apr 2022

Nu på söndag är det dags för vårens första arbetsdag mellan klockan 9-13.

Tillsammans städar vi medlemmar planen framför klubbhuset, fixar bryggor samt reparerar landgångar och bryggor efter vinterns/stormarnas framfart. Klubbhusets fönster skall putsas, omklädningsrum, storstuga och kök städas med mera.

"Arbetsledarna" meddelar olika arbetsuppgifter. 

Verktyg behövs - Tag därför med sopborste, skyffel och bra verktyg som kan behövas till alla olika arbetsuppgifter

Jollarna skall även flyttas fram till planen framför klubbhuset, när planen är tömd och städad.

=======================================================================
Vi påminner om att det är obligatorisk närvaro för alla vinterförvarare på arbetsdagen med minst 1 person per båt.

VIKTIG INFORMATION OM NÄRVAROPLIKT PÅ ARBETSDAGAR

Som båtägare (läs vinterförvarare) gäller obligatorisk medverkan på arbetsdagar/kvällar. Kostnad för utebliven närvaro är 500 kr/år och läggs på nästa vinteruppläggningsavgift.

Närvaro tas av arbetsledaren utifrån vinteruppläggningslistan. Man ska deltaga på minst en arbetsdag eller minst två arbetskvällar.

En båt som har två arbetande en och samma arbetskväll har fullgjort sin plikt.

Du har väl kommit ihåg att betala medlemsavgiften?