Gott Nytt Seglarår!

  • 31 dec 2021

LjSS medlemmar önskas Gott Nytt Seglarår!

2021 kommer alla att minnas som året då mycket roligt hände på LjSS trots en bakomliggande oro för covid-19.

Rekord stort antal elever på seglarskolan igen, gör att framtiden ser ljus ut med många nya unga seglare på LjSS. Vuxenseglarskolan har också lärt många nya att segla vilket är superkul.

Thordénstiftens bidrag om 600 000 kr resulterade i att klubben kunde köpa in en J70, vilket är oerhört värdefullt i klubbens totala verksamhet och för framtiden som Allsvensk seglingsklubb.

LjSS fortsätter att göra seglingen tillgänglig för alla och detta är i linje med LjSS vision. Styrelsen presenterade LjSS värdegrund som vi är oerhört stolta och glada för att ha jobbat fram tilllsammans.

LjSS vill tacka Linnea Josef Carlssons stiftelse för bidrag om 35 000 kr lagom till julafon. Detta bidrag får klubben för att kunna köpa in en personlift som förenklar klubbens parasegling.

LjSS är med i Seglings Allsvenskan även 2022 och därmed Uddevalla Kommuns enda seglingsklubb i denna högsta serie.

Årets massmediala snackis blev självklart LjSS önskemål om att "vår" RÖVA skall finnas med i sjökortet med sitt självklara namn. Uddevalla Kommun stöder LjSS förslag och nu väntar vi på Lantmäteriets beslut i ärendet.

2022 kommer vi att se ännu FLER SEGEL PÅ VIKEN, var så säker!

Från oss alla - till er alla - Ett riktigt Gott Nytt År!