UPPROP - fortsatt anläggningsarbete

  • 1 jul 2019

tisdag 2 och torsdag 4 juli 18.30 - 21.00 Din hjälp behövs!

Vi har fått gjort en hel del och de nya jollebryggorna är nästan helt klara för utläggning snart. Vi har dock kvar arbeten som måste göras innan huvudsemestern börjar.

Vi håller på mellan 18.30 – 21.00.

De huvudsakliga punkterna är;

  • Gjuta/iordningställa upplag för den nya rampen mot rolfs brygga.
  • Laga sidan på rolfs brygga
  • Fortsätta rensa/iordningställa vågbrytaren.
  • Dra ny elledning till fyrbåken från land
  • Samla ihop löst skräp och röja sly i pettersons hage (medtag röjsåg om du har)
  • Bygga avledare under östra bryggan
  • …och färdigställa snickeriet med nya jollebryggan/mogenfeldts ponton

Vi hoppas att vi nu kan slutföra vad vi påbörjat, att få till den finaste och mest ändamålsenliga anläggningen vi någonsin haft, till gagn för klubbens alla verksamheter.

Din medverkan är varmt välkommen.

hälsn

/Matz och Stellan