Arbetsdag söndag 27/9

  • 25 sep 2015

Hej alla glada och arbetsamma medlemmar! Arbetsdag söndag 27/9 klockan 09:30-ca 14:00 med rast/fika 12:00.

Som vanligt kör vi en arbetsdag efter kran-upptagningsdagen med upptagning av Julan, RIB'en och jollebryggorna. Dessutom lite städning och uppröjning så alla händer är välkomna!

Matz/ Slip & material