Upptagnings- och sjösättningsdatum 2015/2016

  • 19 aug 2015

Information från Trucksektionen

Upptagningsdatum 2015

Lördag 12/9 kl. 08:00 TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Grusplan)

Lördag 19/9 kl. 08:00 TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Grusplan)

Söndag 20/9 kl. 08:00 TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Asfaltsplan)

Lördag 26/9 kl. 08:00 MOBILKRAN Båtar > 4.5 ton

Sjösättning 2016

Lördag 23/4 kl. 08:00 MOBILKRAN Båtar > 4.5 ton

Söndag 24/4 kl. 08:00 TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Asfaltsplan)

Lördag 7/5 kl 08:00 TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Grusplan)

Lördag 14/5 kl. 08:00 TRUCK Båtar ≤ 4.5 ton (Grusplan)

Avgifter

65 kr / m2 för båtar som ställs upp på grusplanen och 75 kr / m2 för båtar som ställs på asfaltsplanen. Dessa priser baseras på båtens längd och bredd enligt SRS-tabell eller liknande, med tillägg för skrymmande båthus, täckningar etc.

Trucklyft kostar enligt följande:

båtvikt < 2 ton 700:-

2 – 3 ton 800:-

3 – 4 ton 900:-

4 – 4,5 ton 1000:-

Kostnad för lyft med mobilkran baseras på aktuell tidsåtgång per båt.

BÅTÄGARE SOM HAR HAFT EN PLATS UNDER VINTERN 2015/2016 OCH SOM ÖNSKAR PLATS FÖR VINTERFÖRVARING 2016/2017, SKALL BETALA ANMÄLNINGSAVGIFT (1000:-) SENAST 2016-06-01. ANMÄLNINGSAVGIFTEN GARANTERAR DIG EN PLATS OCH DRAS AV FRÅN DEN TOTALA VINTERFÖRVARINGSKOSTNADEN.

Övrigt

Observera att båtägaren ansvarar för att vaggan/stöttorna är i gott skick och att båten står säkert uppställd under hela vinterperioden samt att båten är fullt försäkrad inkl. ansvarsförsäkring.

Båtar som vinterförvaras med mast på måste stå i svetsad vagga eller vagn. Enbart stöttor är inte OK! Platserna är mycket vindutsatta.

Var vänlig lås fast din stege när Du lämnar båten.

 

Hälsningar från Trucksektionen