Inbrott i båt

  • 21 apr 2015

Tyvärr har en av våra medlemmar haft inbrott i sin vinteruppställda båt. Alla uppmanas därför att kolla lite extra i sina båtar och se till att stegar och ställningar låses fast för att försvåra för ev. tjuvar att ta sig upp.

Vi vill också att sådana här saker polisanmäls av den drabbade, dels för polisens egen statistik men även för att det kanske innebär att det patrulleras någon gång extra även ute hos oss.