Kallelse till årsmöte

  • 26 feb 2013

Medlemmar i Ljungskile Segelsällskap kallas till årsmöte Fredagen den 22 mars klockan 18.30 i Klubbhuset.

Föredragningslista publiceras inom kort.

Vid årsmötet behandlar vi sedvanliga ärenden enligt § 23 i stadgarna.

Årsmöteshandlinngar med verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse finns att tillgå i klubbhuset fr.o.m. 15 mars.

 

Välkomna !

Styrelsen

Ps. Om du inte redan gjort det – kom ihåg att betala in medlemsavgiften innan årsmötet