Sjösättning & upptagningsdatum 2012

  • 15 mar 2012

Sjösättningsdatum 2012

Lördag 28/4 kl. 07:00
MOBILKRAN Båtar > 4.4 ton (*)

Lördag 28/4 ca kl. 11:00
TRUCK Båtar ≤ 4.4 ton (*)

Lördag 5/5 kl. 08:00
TRUCK Båtar ≤ 4.4 ton

Lördag 12/5 kl. 08:00
TRUCK Båtar ≤ 4.4 ton

(*) OBS! EFTERSOM KLUBBENS NYA TRUCK LYFTER BÅTAR UPP T.O.M. 4,4 TON GÄLLER DELVIS NYA RUTINER KRING LYFT AV BÅTAR - V. V. SE ANSLAG PÅ KLUBBHUSET

Upptagningsdatum 2012
(Preliminära Truck-datum)

Lördag 15/9 kl. 08:00
TRUCK Båtar ≤ 4.4 ton (Grusplan)

Lördag 22/9 kl. 08:00
TRUCK Båtar ≤ 4.4 ton (Grusplan)

Söndag 23/9 kl 08:00
TRUCK Båtar ≤ 4.4 ton (Asfaltsplan) (*)

Lördag 29/9 kl. 07:00
MOBILKRAN Båtar > 4.4 ton (*)

Avgifter
65 kr/m2 för båtar som ställs upp på grusplanen och 75 kr/m2 för båtar som ställs på asfaltsplanen. Dessa priser baseras på båtens längd och bredd enligt SRS-tabell eller liknande, med tillägg för skrymmande båthus, täckningar etc. Trucklyft kostar 700 kr/lyft. Lyft med mobilkran kostar 1000 kr/lyft.

ANMÄLNINGSAVGIFT (1000:-) TILL VINTERFÖRVARING 2012/2013 SKALL BETALAS SENAST 2012-06-01. ANMÄLNINGSAVGIFTEN GARANTERAR DIG EN PLATS OCH DRAS AV FRÅN DEN TOTALA VINTERFÖRVARINGSKOSTNADEN.

Övrigt
Observera att båtägaren ansvarar för att vaggan/stöttorna är i gott skick och att båten står säkert uppställd under hela vinterperioden samt att båten är fullt försäkrad under hela vinterperioden.

Turordningslista för sjösättning med mobilkran anslås på LjSS klubbhus. Alla båtägare ombeds att vara på plats direkt på morgonen för att kunna hjälpa till samt att ha allt klart inför den egna sjösättningen/upptagningen!

Anmälan om lyft med önskemål om datum mm skall göras via email till trucksektionens ledamot Hans Widerberg, hans.widerberg@volvo.com alternativt på telefon 0700-871299 eller 0522-29933.

Hälsningar från Trucksektionen