Sjösättning våren 2024

• Grusplan med truck, lördag 4 Maj och lördag 11 Maj, start 08.00

• Asfaltplan med truck, söndag 28 April 08:00

• Asfaltplan med kran, lördag 27 April 08:00

* Arbetsdag söndag 28 April obligatorisk närvaro, 09:00 tills vi är klara