Hoppa till sidans innehåll

LjSS Höstmöte

23 OKT 2014 20:54
Vi hälsar dig välkommen till LjSS Höstmöte. Torsdagen den 20 november 2014 kl 18:30 i LJSS Klubbhus. Efter sedvanligt möte får vi besök av Fredrik Aurell från Rahm Racing Team som kommer och håller föredrag om M-32 Cup.
  • Uppdaterad: 21 NOV 2018 19:12

Höstmöte med Aurell

Mötet beräknas hålla på till ca kl 20:00 inklusive Fredriks föredrag.

Vid årsmötet den 4 mars 2011 antogs nya stadgar, vilket innebär att vi numera har två medlemsmöten;

Höstmöte där vi väljer styrelse och behandlar verksamhetsinriktning och budget för nästkommande år.

Vårmöte, tillika årsmöte, sär vi som huvudpunkter har genomgång och beslut avseende LJSS förvaltnings- och verksamhetsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning för det år som gått.

En av klubbens stora utmaningar är att vi behöver bli fler som arbetar aktivt i verksamheten. Vår förhoppning är att vi bl.a. genom införande av två medlemsmöten per år ska få en bättre dialog och delaktighet med och mellan medlemmarna.

Vi bjuder på lättare förtäring i anslutning till mötet

 

Dagordning:

1. Höstmötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av 2 justeringspersoner och tillika rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. (enligt §17 i stadgarna)

5. Fastställande av dagordning.

6. Fastställande av verksamhetsplan och budget 2015

7.  Fastställande av medlemsavgifter.      

8.  Fastställande av andra avgifter.

9.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10.  Val av styrelse, suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter.  

  a. Ordförande för en tid av 1 år

  b. Val av kassör för en tid av 2 år

  c. Halva antalet ledamöter, tillika sektionsordförande, totala antalet övriga ledamöter skall uppgå till åtta av vilka hälften väljs varje år

  d. Fyra suppleanter för en tid av ett år

  e. Två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år.

  f. Ordförande och en ledamot i valberedningen ena året, övriga ledamöter andra året, vardera för två år.

11.  Övriga frågor samt information från styrelsen.

12.  Höstmötets avslutning

Vi bjuder på lättare förtäring i anslutning till mötet och vi vill väldigt gärna se just dig på mötet.

LjSS Styrelse

Skribent: Johan Barne
E-post: Adressen Gömd

RS Tera Worlds

North Sails

Liros Ropes

Thordénstiftelsen

 Ljungskile Måleri

Kode Marin & Maskin

Postadress:
Ljungskile SS - Segling
c/o Gullberg, Krokusvägen 56
45932 Ljungskile

Besöksadress:
Strandvägen 26
45930 Ljungskile

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

Svenska Sjö