Hoppa till sidans innehåll

LJSS Höstmöte

05 NOV 2012 14:44
LjSS höstmöte hålls torsdagen den 29 november kl 18:30 i LjSS Klubbhus. Vid årsmötet den 4 mars 2011 antogs nya stadgar vilket bland annat innebär att vi numera har två medlemsmöten. Höstmöte och vårmöte.
 • Skapad: 05 NOV 2012 14:44

Höstmöte odär vi väljer styrelse och behandlar verksamhetsinrikting.

Vårmöte, tillika årsmöte, där vi som huvudpunkter har genomgång och beslut avseende LjSS förvaltnings‐och verksamhets berättelse och fastställande av resultat‐ och balansräknig för det år som gått.

En av klubbens stora utmaningar är att vi behöver bli fler som arbetar aktivt i verksamheten.Vår förhoppning är att vi bl.a. genom införandet av två medlemsmöten per år ska få en bättre dialog och delaktighet med och mellan medlemmarna.

Vi serverar lättare förtäring till självkostnadspris i anslutning till mötet.

DAGORDNING

vid höstmöte i Ljungskile Segelsällskap den 29 november

§1 Årsmötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§3 Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare.

§4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt, enligt § 17 i stadgarna.

§5 Fastställande av föredragningslista .

§6 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2012.

§7 Fastställande av medlemsavgifter.

Höjning av senior- resp familjeavgiften med 100 kr fr.o.m. 2013. Nymedlemsavgift senior blir 300 kr, samt ny medlemsavgift för familj blir 500 kr. Juniormedlemsavgiften är oförändrad 100 kr.

§8 Fastställande av andra avgifter.

Avgiftstariffen för trucklyft blir fr.o.m. 2013:

Upp till 2 ton - 700 kr (oförändrat)

2-3 ton - 800 kr (höjning 100 kr)

3-4 ton -  900 kr (höjning 200 kr)

4-4,5 ton - 1000 kr (höjning 300 kr)

§9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Krav på medverkan vid arbetsdagar för vinterförvarande medlemmar, samt ekonomisk reglering av genomförda/icke genomförda arbetsdagar. Att gälla fr.o.m. 2013.

§10 Val av styrelse för 2013

a) Ordförande för en tid av ett år

b) kassör för en tid om två år

c) halva antalet ledamöter, tillika sektionsordförande. Totala antalet övriga ledamöter skall uppgå till åtta av vilka hälften väljs varje år.

d) Fyra suppleanter för en tid av ett år

e) Två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år.

f) Ordförande och en ledamot i valberedningen ena året, övriga ledamöter andra året, vardera för två år.

§11 Övriga frågor, samt information från styrelsen

§12 Höstmötets avslutande

Vårmöte, 
tillika 
årsmöte, 
där 
vi 
som 
huvudpunkter 
har 
genomgång 
och 
beslut
 avseende
 LjSS
 förvaltnings‐
och
 verksamhets berättelse 
och
 fastställande 
av
 resultat‐ 
och 
balansräknig 
för 
det 
år 
som 
gått.

En
 av
 klubbens
 stora 
utmaningar 
är 
att 
vi 
behöver 
bli 
fler 
som
 arbetar 
aktivt 
i verksamheten.
Vår
 förhoppning
 är 
att 
vi 
bl.a. 
genom
 införandet
 av 
två
 medlemsmöten 
per 
år
 ska
 få
 en
 bättre 
dialog
 och
 delaktighet 
med
 och
 mellan
 medlemmarna.

Vi
 serverar 
lättare 
förtäring
 till 
självkostnadspris
 i anslutning
 till 
mötet.

DAGORDNING

vid höstmöte i Ljungskile Segelsällskap den 29 november

 • §1 Årsmötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.
 • §2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • §3 Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare.
 • §4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt, enligt § 17 i stadgarna.
 • §5 Fastställande av föredragningslista .
 • §6 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2012.
 • §7 Fastställande av medlemsavgifter.

  Höjning av senior- resp familjeavgiften med 100 kr fr.o.m. 2013. Nymedlemsavgift senior blir 300 kr, samt ny medlemsavgift för familj blir 500 kr. Juniormedlemsavgiften är oförändrad 100 kr.

 • §8 Fastställande av andra avgifter.

  Avgiftstariffen för trucklyft blir fr.o.m. 2013:
  • Upp till 2 ton - 700 kr (oförändrat)
  • 2-3 ton - 800 kr (höjning 100 kr)
  • 3-4 ton -  900 kr (höjning 200 kr)
  • 4-4,5 ton - 1000 kr (höjning 300 kr)

 • §9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Krav på medverkan vid arbetsdagar för vinterförvarande medlemmar, samt ekonomisk reglering av genomförda/icke genomförda arbetsdagar. Att gälla fr.o.m. 2013.
 • §10 Val av styrelse för 2013
  • a) Ordförande för en tid av ett år
  • b) kassör för en tid om två år
  • c) halva antalet ledamöter, tillika sektionsordförande. Totala antalet övriga ledamöter skall uppgå till åtta av vilka hälften väljs varje år.
  • d) Fyra suppleanter för en tid av ett år
  • e) Två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år.
  • f) Ordförande och en ledamot i valberedningen ena året, övriga ledamöter andra året, vardera för två år.

 • §11 Övriga frågor, samt information från styrelsen §12 Höstmötets avslutande
Skribent: Johan Barne
E-post: Adressen Gömd

RS Tera Worlds

North Sails

Liros Ropes

Thordénstiftelsen

 Ljungskile Måleri

Kode Marin & Maskin

Postadress:
Ljungskile SS - Segling
c/o Gullberg, Krokusvägen 56
45932 Ljungskile

Besöksadress:
Strandvägen 26
45930 Ljungskile

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

Svenska Sjö